Regitze Tilma

Regitze Tilma

Borgmesterkandidat for Venstre

- fordi det betyder noget for mig

Regitze Tilma


Jeg er 45 år, gift og har tre dejlige børn i alderen 14 til 19 år. Jeg er selvstændig, i gang med en masteruddannelse, aktiv i foreningslivet og har et stort lokalt engagement.


Jeg har ledererfaring fra det privateerhvervsliv og har været medlem af Byrådet i Middelfart siden 2006, 


Det betyder noget for mig, at Middelfart kommune er et godt sted at leve - her skal også mine børn vokse op og blive klar til livet.


Det betyder noget for mig at bringe lokalpolitik tættere på folk - der hvor politik gør en forskel.
Holdnings-bloggen


Jeg lufter holdninger og politiske visioner på bloggen.

Læs bl.a. om:


  • De liberale fingreaftryk på budgettet
  • Beslutningerne så tæt på borgerne som muligt
  • Effektiviseringer, er der noget godt i det?
  • En varm sag om frit valg
  • Corona-investeringer i stort og småt

Hvad betyder noget for mig?

Frihed og fællesskab

Det betyder noget for mig, at de liberale kerneværdier, som bl.a. det frie valg, muligheden for eget initativ og styrken i fællesskabet støttes og styrkes.

Stærke lokalsamfund

Det betyder noget for mig, at vi har stærke lokalsamfund, en god folkeskole, et aktivt fritidsliv og at beslutningerne bliver taget så tæt på borgerne som muligt. Det giver de bedste vilkår for stærke lokalsamfund.

Et godt sted at leve

og bo

Det betyder noget for mig, at Middelfart kommune er et godt sted at leve og bo. Hvor der er plads til engagement, gode ideer og til at kunne gøre en forskel.

Mine mærkesager

En kommune, der vil de unge

En iværksætter-kommune

Velfærd og valgfrihed