Regitze Tilma

Vil du vide mere om Regitze?

Her kan du læse mere om, hvad der inspirerer mig, gjorde mig politisk aktiv og mine visioner for fremtiden...

Inspiration

Jeg har boet i Middelfart kommune siden 2001 og kommer oprindeligt fra Brædstrup i Midtjylland.

Min barndom har jeg tilbragt en stor del af i Afrika og Oman, hvor mine forældre har arbejdet.

Jeg har i tidens løb boet, arbejdet og studeret i flere forskellige lande bl.a. USA, England og Frankrig.

Mine oplevelser fra udlandet har givet mig et rigtigt godt indtryk af, hvad vi skal værne om i Danmark og givet inspiration til mange nye tanker om, hvad vi kan gøre bedre.

Ung og politisk aktiv

Jeg blev politisk interesseret allerede som teenager, hvor jeg var aktiv i det lokale sports- og foreningsliv og mødte op til topmøde melle Uffe Ellemann-Jensen og Poul Nyrup Rasmussen. Her blev jeg inspireret til at melde mig ind i VU - satte handling bag ordene og startede en lokal afdeling af Venstres Ungdom op.  

Da jeg senere studerede historie i Århus, blev samfundsdebatten, diskussionslysten og den politiske interesse yderligere udviklet og afprøvet.

Interessen for samfund, at gøre det bedste for mennesker og at finde de gode løsninger har lagt grunden til mit politiske virke.

 


 

Fynbo

Efter historiestudiet, med afsluttende eksamener i England, flyttede jeg med til Eriks fødegård, som vi siden har overtaget. 

Jeg flyttede også studierne til Odense og blev færdig som cand.mag. i Kultur og Formidling. Inden jeg blev færdig på universitetet, havde vi fået to børn.

I 2005 blev jeg valgt til Byrådet i den ny-sammenlagte Middelfart kommune. Så da den tredje datter meldte sin ankomst betød det babyliften med til byrådsmøderne. 

I 2015 var jeg klar til at stå i spidsen for Venstre i Middelfart og blev valgt som borgmesterkandidat og blev siden hen formand for Teknisk Udvalg. I dec. 2023 overdrog jeg formandspladserne til en anden.

Fremtiden

Jeg har været langt omkring, set og prøvet mange forskellige ting, men har nu planer om at blive boende i Middelfart kommune, hvor mine børn skal vokse op, hvor vi skal bo og drive en virksomhed.

Derfor vil jeg gerne være med til at påvirke udviklingen af Middelfart kommune i en fornuftig og liberal retning, udfra ansvarlighed og sund fornuft. 

Min vision er, at Middelfart er stedet, hvor det gode familieliv og den aktive hverdag følges ad, hvor politik er vedkommende og gør hverdagen nemmere - fordi det betyder noget for mig.