Regitze Tilma

Mærkesager

Mit mål er at gøre Middelfart Kommune til et sted, hvor det gode liv og den aktive hverdag følges ad.


Middelfart skal være det bedste sted at bosætte sig fordi, der er et stort udvalg af flotte steder at bo midt i landet, frit valg mellem mange gode pasningstilbud til børn, inspirerende skoler, flot tilgængelig natur, et aktivt foreningsliv og særligt gode vilkår for erhvervslivet.


Jeg tror på valgfrihed, medbestemmelse, dialog og engagement som vejen til en attraktiv kommune.


Jeg arbejder for, at holdninger skal blive til handlinger, lokale initiativer til fællesskaber og tillid skal blive til frihed.

 

Jeg står for en samarbejdende linje med økonomisk sund fornuft og et liberalt hjerte. Lad os få åbnet rådhuset op og sat tillid og frihed øverst på dagsordenen. Det er tid til forbedring.


Jeg gerne være med til at påvirke udviklingen af Middelfart kommune i en fornuftig og liberal retning, udfra ansvarlighed og sund fornuft.


Jeg tror på valgfrihed, medbestemmelse, dialog og engagement som vejen til en attraktiv kommune.


Jeg arbejder for:

Det frie valg

I gennem mange år har jeg kæmpet for det frie valg i Middelfart kommune. Det kan hurtigt komme til at lyde lidt banalt, men ikke desto mindre har det haft stor betyding for både store og små borgere.


For det betyder noget, at man har muligheden for at vælge selv. At der er en reel mulighed for at vælge mellem børnehaver og skoler, vuggestue eller dagpleje, en børnehave med frokostordning, kød- eller kun vegetarretter, hvilken varmekilde, der passer en bedst, eller at den ældre kan vælge en privat madleverandør eller det plejehjem, der passer til én.


En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for et velfungerende samfund. Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – ikke omvendt.

 

Jeg har altid troet på, at beslutninger træffes bedst så tæt på dem, der skal leve med konsekvensen af beslutningen, som muligt. Derfor er det frie valg så vigtigt - for det er her valgfriheden har den størte relevans.

 

Det frie valg skal sikre borgerne retten til at vælge den service, der passer dem bedst


valget skal gøres gennemskueligt og man skal som borger sikres gennem tydelige krav til økonomi, stabilitet og kvalitet hos leverandøren


Frit valg skal fremme udviklingen af bedre serviceydelser gennem konkurrence og inspiration


De kommunale tilbud skal kunne sammenlignes med tilsvarende private tilbud, så en reel konkurrencesituation opnås.

En iværksætterkommune

Min vision om Middelfart som iværksætter kommune handler om at skabe en iværksætterkultur, der kan præge kommunen og dens udvikling i mange år frem.

 

Det handler om:

Iværksætteri på skoleskemaet

En indsats, der starter i skolerne, hvor iværksætteri og innovation sættes på skoleskemaet allerede i de tidlige skoleår. Konkurrencer og samarbejde mellem skolerne kan optimere indsatserne.

 

Kultur og miljø

Middelfart skal have en iværksætterkultur, der får kommunen til at flytte sig, og til at blive et interessant sted at flytte hen eller tilbage efter endt uddannelse. Det kan bl.a. ske gennem et iværksætterhus både for service og kontorerhvervene, men også et sted for "værksteds-iværksætterne".  Fokus bør være på nyopstartede virksomheders overlevelse, men også at udvikle dem, der har nået en vis størrelse.

 

Erhvervsservice

Ud over et iværsætterhus kan kommunen supplere med en målrettet erhvervsservice. Altså, at der er rådgivning tilgængelig, når det er nødvendigt, at det er muligt at etablere sig i landdistrikterne, og at der er synergi mellem erhverv og kommune. En god dialog skaber gensidig forståelse og fremmer initiativerne på tværs.

 

En masterplan

Jeg har længe arbejde for, at iværksætteri og innovation udvikles i et tæt samarbejde mellem kommunale institutioner, erhverv, foreninger og politikere. Det kræver sammenhænge i en masterplan, der tænker indsatser og ressourcer i samme retning.

 

 

Det levende foreningsliv

Som mange årig-formand for en lokal kultur- og idrætsforening har jeg haft byrådets beslutninger helt ind på livet og kender til foreningernes problemstillinger.

Min vision er et levende foreningsliv, der skaber aktive samfund med sunde og glade mennesker, der trives i fællesskaber:


Hjælp til selvhjælp

Foreninger skabes af lokale ildsjæle, der med en utrolig energi arbejder for et fælles bedste. Derfor skal foreningernes arbejde være så let som muligt. Det kan ske gennem gennemskuelige tilskudsmodeller, afskaffelse af pulje-junglen og unødvendig administrative byrder.


Der kan desuden gøres meget mere for at udbrede kendskabet til kommunens foreninger og deres tilbud.

 

Rimelige rammer

Rammerne, der stilles til rådighed for foreningslivet skal være attraktive, fleksible og til at gå til. De skal være nemme at booke og tilgængelige uden en større omrokering, nøglehentning eller ugelang planlægning.

 

Dialog og samarbejde

Der skal skabes større dialog mellem foreingsliv og politikere, så der prioriteres rigtigt,  så ildsjælene støttes og mulighederne synliggøres - foreningerne er kernen i de lokale samfund. Stærke foreninger betyder stærke lokalsamfund og udvikling i hele kommunen.


Velfærd med selvbestemmelse

Det er tid til at ændre vores tilgang til velfærd.

Min vision er, at borgerne ikke bare skal tættere på beslutningerne, de skal være med i beslutningerne, bidrage og tage ansvar. Derfor skal vi styrke dialogen, involvere borgerne i prioriteringerne og rammerne og ikke mindst i, hvordan vi måler kvaliteten i vores velfærd.


Pointen er, at velfærd ikke er noget kommunen giver, men noget vi løser i fællesskab.


Inddragelse i hverdagen og prioriterings-processerne

I Middelfart har man øvet sig borgerinddragelse, når det gælder de store anlægsprojekter. Nu gælder det inddragelse i hverdagen, i velfærdsydelserne og prioriterings-processerne.


Den kommunale velfærd kan og skal være lige så god som den private, men det sker kun, hvis vi formår at involvere borgerne, også i de små ting.


Jeg arbejder for at give vores velfærd en værdi og en retning – ikke et tal, der skal kontrolleres. Vi skal vise tillid, sørge for rammer, give fleksibilitet og plads til individuelle hensyn til borgere og personale.


Hvordan?
Hvis udviklingen af velfærden skal ændres, så må vi se på den offentlige kultur, de inddragende og ansvarsgivende processer, der starter før, der er et problem.


Det kræver, at vi tør eksperimentere noget mere, kan tænke på tværs af siloer i administrationen og flytte viden fra kontoret og ud på gulvet.


Det kræver en nærhedsreform, baseret på en ”lad os da prøve det af”- mentalitet.


Det kræver også en ny politikerrolle, hvor politikerne (både lokalt og nationalt) skal se mere på værdier og retning og mindre på system, målinger og kontrol.


Det kræver, at politikerne kommer mere udenfor Rådhuset for komme i direkte dialog med borgerne og lokalsamfund.


Det kræver, at borgerne accepterer en større forskellighed i løsninger og service – for den tildeles efter behov.


Det kræver, at man selv tager større ansvar for sit eget liv – at man bliver ”medborger” og ikke bare ”borger”, der lader sig servicere.


En kommune, der vil de unge

Mit mål er at skabe en tryg og attraktiv ramme for det gode liv som ung, med muligheder og stærke fællesskaber, der får de unge til at blive eller vende tilbage til kommunen, når de har endt deres uddannelse.


Lyt til de unge
Et sted at bo, der er til at betale, og et miljø medfællesskaber med andre unge og plads til egne initiativer, er vigtigt. Desuden skal vi være bedre til at synliggøre de tilbud, der allerede er for de mange forskellige typer unge, og vi skal bakke op om de initiativer, de selv kommer med.


De unge skal med på råd, når f.eks. midtbyer eller parkarealer skal udvikles, de bør så vidt muligt inddrages i bevillingsnævnets beslutninger og i udvikling af nye langsigtede initiativer som f.eks. events. Man kunne etablere et midlertidigt politisk udvalg (§17,4 udvalg) med inddragelse af bl.a. en række unge med forskellig baggrund, politikere, ungdomsskolen, foreninger, klubber, frivillige, ungdomsuddannelser, Walker…. for at lave en handleplan med udgangspunkt i de unges behov og ønsker.


Foreningsliv og fællesskaber
Foreningslivet er vigtigt for at sikre en aktiv deltagelse i forpligtende og meningsfulde fællesskaber, som fremmer engagementet i samfundslivet. Vi skal derfor i højere grad imødekomme de unges behov og gøre dem til aktive medskabere af kultur- og foreningslivet - med eller uden medlemskaber.