Mærkesager
Regitze Tilma

i Middelfart Kommune

Mærkesager

Mit mål er at  gøre Middelfart Kommune til et sted, hvor det gode familieliv og den aktive hverdag følges ad.


Middelfart skal være det bedste sted at bosætte sig fordi, der er et stort udvalg af flotte steder at bo midt i landet, frit valg mellem mange gode pasningstilbud til børn, inspirerende skoler, flot tilgængelig natur, et aktivt foreningsliv og særligt gode vilkår for erhvervslivet.


Jeg tror på valgfrihed, medbestemmelse, dialog og engagement som vejen til en sund kommune.


Det betyder noget for mig, at der er plads til det gode familieliv og en aktiv hverdag. Derfor arbejder jeg bl.a. for:


Middelfart som iværksætter-kommune


Et levende foreningsliv


En attraktiv skole


Det frie valg

Jeg gerne være med til at påvirke udviklingen af Middelfart kommune i en fornuftig og liberal retning, udfra ansvarlighed og sund fornuft.


Min vision er, at Middelfart er stedet, hvor det gode familieliv og den aktive hverdag følges ad.

En attraktiv skole

En attraktiv skole begynder med begejstring. Begejstring for at lære, for at lære fra sig og fra forældrene, der tror på folkeskolen, som det bedste valg for deres børn.

 

Derfor arbejder jeg for:


Tryghed og valgfrihed

En attraktiv folkeskole, der med en tilpasning af strukturer og en større valgfrihed for eleverne, giver de bedste vilkår for læring. Det kunne være skoler, der er strukturerede så de mindste finder tryghed i de mindre enheder, der er kædet sammen til et sammenhængende forløb, men hvor de ældste elever får udfordringer i større ungdomsmiljøer og en flydende overgang til ungdomsuddannelser.

 

It-satsning

En satsning på it i skolerne vil give vores børn den bedste start på en fremtid, der vil stille store krav til deres it-kundskaber. Middelfarts skoler skal nå it-alderen, hvor eleverne ikke kun har bøger, men en pc/tablet i skoletasken, der er personlig og lige så naturlig som penalhuset. At kode skal blive lige så naturligt som ABC'en.

 

Iværksætteri på skoleskemaet

En indsats, der starter i skolerne, hvor iværksætteri og innovation sættes på skoleskemaet allerede i de tidlige skoleår. Konkurrencer og samarbejde mellem skolerne kan optimere indsatserne og blive til en kultur, der mærkes i foreninger og institutioner for fremtiden.

Som mange årig formand for en kultur- og idrætsforening (AKI) har jeg haft byrådets beslutninger helt ind på livet og kender til foreningernes problemstillinger.


Min vision er et levende foreningsliv, der skaber aktive samfund med sunde og glade mennesker, der trives i fællesskaber:


Hjælp til selvhjælp

Foreninger skabes af lokale ildsjæle, der med en utrolig energi arbejder for et fælles bedste. Derfor skal foreningernes arbejde være så let som muligt. Det kan ske gennem gennemskuelige tilskudsmodeller, afskaffelse af pulje-junglen og afskaffelse af administrative byrder.

Der kan desuden gøres meget mere for at udbrede kendskabet til kommunens foreninger og deres tilbud.

 

Rimelige rammer

Rammerne, der stilles til rådighed for foreningslivet skal være attraktive, fleksible og til at gå til. De skal være nemme at booke og tilgængelige uden den større omrokering.

 

Dialog og samarbejde

Der skal skabes større dialog mellem foreingsliv og politikere, så der prioriteres rigtigt,  og udfordringer tages i opløbet.


Jeg arbejder for:

Det frie valg

I gennem mange år har jeg kæmpet for det frie valg i Middelfart kommune. Det kan hurtigt komme til at lyde lidt banalt, men ikke desto mindre har det haft stor betyding for både store og små borgere.


For det betyder noget for mig, at man har muligheden for at vælge selv. At der er en reel mulighed for at vælge mellem børnehaver og skoler, vuggestue eller dagpleje, en børnehave med frokostordning eller, at den ældre kan vælge en privat madleverandør eller et pejehjem, der passer til en.


En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for et velfungerende samfund. Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – ikke omvendt.

 

Jeg har altid troet på, at beslutninger træffes bedst så tæt på dem, der skal leve med konsekvensen af beslutningen, som muligt. Derfor er det frie valg så vigtigt - for det er her valgfriheden har den størte relevans.

 

  • Det frie valg skal sikre borgerne retten til at vælge den service, der passer dem bedst
  • Valget skal gøres gennemskueligt og man skal som borger sikres gennem tydelige krav til økonomi, stabilitet og kvalitet hos leverandøren
  • Frit valg skal fremme udviklingen af bedre serviceydelser gennem konkurrence
  • De kommunale tilbud skal kunne sammenlignes med tilsvarende private tilbud, så en reel konkurrencesituation opnås.

En iværksætterkommune

Min vision om Middelfart som iværksætter kommune handler om at skabe en iværksætterkultur, der kan præge kommunen og dens udvikling i mange år frem.

 

Det handler om:

Iværksætteri på skoleskemaet

En indsats, der starter i skolerne, hvor iværksætteri og innovation sættes på skoleskemaet allerede i de tidlige skoleår. Konkurrencer og samarbejde mellem skolerne kan optimere indsatserne.

 

Kultur og miljø

Middelfart skal have en iværksætterkultur, der får kommunen til at flytte sig, og til at blive et interessant sted at flytte hen eller tilbage efter endt uddannelse. Det kan bl.a. ske gennem et iværksætterhus både for service og kontorerhvervene, men også et sted for "værksteds-iværksætterne".  Fokus bør være på nyopstartede virksomheders overlevelse, men også at udvikle dem, der har nået en vis størrelse.

 

Erhvervsservice

Ud over et iværsætterhus kan kommunen supplere med en målrettet erhvervsservice. Altså, at der er rådgivning tilgængelig, når det er nødvendigt, at det er muligt at etablere sig i landdistrikterne, og at der er synergi mellem erhverv og kommune.

 

En masterplan

Jeg har længe arbejde for, at iværksætteri og innovation udvikles i et tæt samarbejde mellem kommunale institutioner, erhverv, foreninger og politikere. Det kræver sammenhænge i en masterplan, der tænker indsatser og ressourcer i samme retning.

 

 

Det levende foreningsliv

Regitze Tilma

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

Følg Regitze her:

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du brugen af cookies.

Godkend